ALTAŞ OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 

 1. Aydınlatma Metni’nin amacı nedir?

ALTAŞ OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “Altaş Otelcilik” veya “Biz” olarak anılacaktır) olarak Bizler sizinle, diğer müşterilerimizle ve belirli üçüncü taraflarla gerçekleştirilen iletişimlerden kaynaklanan bilgileri, en yüksek kalitede ürün ve hizmet sağlamak amacıyla kullanmaktayız.

Altaş Otelcilik müşterilerinin gizlilik haklarına saygı duyar ve bu kişiler hakkında toplanan bilgilerin korunmasının önemine inanır. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizin sorumlu bir şekilde işlenmesini sağlamak için çeşitli prosedürler oluşturmuş bulunmaktayız. Bu Aydınlat Metni size, ne tür bilgiler topladığımıza, bilgileri toplama ve kullanma amacımıza, işlenme şekline, kimlerle hangi amaçlar için paylaşıldığına ve bilgilerinizin kullanımı konusunda hangi seçeneklere sahip olduğunuza ilişkin bilgiler sağlamaktadır.

Tarafımıza sağladığınız verilerinizin gizliliğine ilişkin tüm sorularınız veya merak ettiğiniz konular için Altaş Otelcilik ile dilediğiniz zaman iletişim kurabilirsiniz. İletişim konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen “İletişim Bilgileri” bölümüne başvurunuz.

 

Altaş Otelcilik’in kişisel verilerinizi işlemesine ilişkin detaylı bilgiye “www.altasotelcilik.com.tr” adresinde yer alan Altaş Otelcilik Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan (KVK Politikası) erişebilirsiniz.

 1. Tanımlar

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamını haiz olup; bu çerçevede, kişinin adı, soyadı, adresi, doğum tarihi, telefon numarası, kimlik numarası, pasaport numarası, vergi numarası, görüntü ve ses kayıtları, e-mail adresi, banka hesap bilgileri ve banka/kredi kartı bilgileri, sağlık verisi gibi bilgiler bu tanım kapsamında sayılmaktadır.

 

İşleme tanımının kullanıldığı hallerde, kişisel veriler üzerinde tamamen veya kısmen otomatik olarak yürütülen tüm aktiviteler veya tüm aktiviteler grubundan söz edilmekte olup; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem işleme faaliyeti olarak varsayılacaktır.

 

 1. Bilgilerinizi korumakla görevli kişiler

Verilerinizi işlemeye yönelik amaç ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişilik olarak Altaş Otelcilik veri sorumlusu sıfatı ile bilgilerinizi korumak ile görevlidir.

 

 1. Ne tür kişisel veriler toplanmaktadır?

Tüm faaliyetlerimiz kati etik prensiplere ve yasal gerekliliklere dayanmaktadır. Bu nedenle bilgileri toplama ve depolama işlemlerimiz sizlerle gerçekleştirdiğimiz satış hizmetleri ile sınırlı ve orantılıdır.

 

Bu minvalde, yasal yükümlülüklerimizden biri olan fatura düzenleme ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla sizlerden aşağıdaki bilgileri temin etmekteyiz;

 • İsim ve Soyisim
 • Adres
 • E-posta Adresi
 • TC Kimlik Numarası ve/veya Pasaport Numarası
 • Vergi Numarası
 • Telefon ve Faks Numarası
 • Doğum Tarihi ve Cinsiyet Bilgileri
 • Kamera ve Ses Kayıtları
 • Otellere Giriş Çıkış Saatleriniz
 • Araç Bilgileriniz
 • Fotoğraflarınız
 • Banka Hesap Numaranız ve Fatura Bilgileriniz

Bununla birlikte sizlere ait özel nitelikli veriler tarafımızca temin edilmemekte ve işlenmemektedir. (COVİD nedeniyle sağlık verisi alınacaksa burada açıklama yapılacak)

 

Son olarak Şirketimizin, tesislerimizin ve otellerimizin belirli alanlarında güvenlik kameraları yerleştirilmiş bulunmaktadır. İşbu alanlar belirgin bir şekilde sembollerle işaretlenmiştir. Güvenlik kameralarının asli amacı suçun önlenmesi, işletmenin düzeninin ve güvenliğinin sağlanması ve güvenlik kuralları ile ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanmasıdır. Kamera kayıtları yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından istendiğinde, suç teşkil eden eylemlerin varlığında, kurumsal politikalara aykırılıkların meydana geldiği şüphesinin bulunması halinde erişilir ve gözden geçirilir. Kayıtların herhangi bir soruşturma veya kovuşturmaya konu olması halinde işbu kayıtlar yetkili adli ve idari makamlar ile paylaşılabilecektir. Kamera kayıtları hiçbir şart ve koşulda işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişi veya kişiler dışında üçüncü kişiler ile sizlerden temin edilecek açık rıza olmaksızın paylaşılmayacaktır.

 1. Toplanan veriler ne sebeple ve nasıl işlenebilir?

Elimizde bulunan size ilişkin verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanabiliriz:

 

 • Kimliğin teyit edilmesi,
 • Faturalama yapılması,
 • Ödeme alınması ve gerek duyulması halinde iade işlemlerinin yapılması,
 • Kimliğin teyit edilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Altaş Otelcilik’e ait tesislerde genel güvenliğin sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Yetkisiz ve hukuka aykırı işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Ürün ve hizmetlerinden kişisel veri sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Memnuniyet analizi yapılabilmesi,
 • Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması,
 • İnternet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi,
 • Altaş Otelcilik’e talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçilmesi,

 

amaçlarıyla işlenmektedir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Altaş Otelcilik tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Yasal Dayanak

Kişisel verileriniz; hizmet almakta olduğumuz acentelerimize ve müşteri temsilcilerimize sunmuş olduğunuz beyan ve belgeler, e-mail yazışmaları, internet sitelerinde ve mobil uygulamalarda yaptığınız rezervasyon işlemleri, tesislerimizde bulunan ses ve görüntü kaydeden cihazlar, çalışanlarımıza beyan ettiğiniz bilgilerin bu kişilerce sistemlerimize kaydedilmesi, mağazalarda yaptığınız alışverişin sistemlerimize kaydedilmesi, sosyal medya hesapları gibi kanallar üzerinden toplanmaktadır.

 

Tarafımızca gerçekleştirilecek işleme faaliyetleri sözleşmenin ifası ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla gerçekleştirilmekte olduğundan, işbu işleme faaliyetlerinin yasal dayanağı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5(2)(c)(ç) maddesinde düzenlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 

 1. Bilgilerin Açıklanması

Temel prensiplerimizden biri, verilerinize özenle ve gizlilikle davranmaktır. Verilerinizi, açık rızanız olmadan bu Aydınlatma Metni’nde belirtilenler dışında herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacağız. Bununla birlikte kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde ilgili aktarım hususunda açık rızanızın bulunması veya diğer istisnai hallerin söz konusu olması halinde, verileriniz üçüncü taraflara açıklanabilecektir.

 

Altaş Otelcilik ile yurtiçinde mukim hizmet sağlayıcılar ve veri işleyenler arasında faaliyetlerin yerine getirilmesinde gerekli desteğin verilmesi adına işbirliği kurulabilmektedir. Bu kapsamda bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, üçüncü kişiler tarafından elektronik posta, mesajlaşma, ödeme hizmetleri verilebilmektedir. İlgili hizmetlerin temini için üçüncü kişilerin gerekli gördükleri kişisel verilere erişim Altaş Otelcilik tarafından sağlanabilecektir. Hizmet sağlayıcıları ve veri işleyenlerin, söz konusu bilgilere büyük bir gizlilikle davranmak konusunda sözleşmesel sorumlulukları bulunmaktadır. Sözleşmeye bağlı olarak, verileri farklı bir şekilde kullanamaz ve işbu verilerin güvenliği adına gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Altaş Otelcilik tarafından faaliyetlerin yerine getirilmesi için hizmet temin eden veri işleyenlerin yurtdışında mukim olması halinde işbu veriler sizlerden bu minvalde alacağımız açık rıza çerçevesinde yurtdışına aktarılabilecektir.

 

Bilgilerinizi, açıklama yükümlülüğü altında bulunduğumuz kadarıyla açıklayabilir veya kişisel verilerinizi, herhangi bir yasal yükümlülüğe veya mahkeme veya diğer yetkili mercii kararlarına uymak veya Aydınlatma Metnimizi ve diğer anlaşmaları yerine getirmek veya uygulamak veya çalışanlarımızın, müşterilerimizin veya başkalarının haklarını, mülklerini veya güvenliğini korumak için üçüncü kişiler ile paylaşabiliriz. Bu veri aktarımları sahtekârlığın önlenmesi gibi amaçlarla diğer şirketler ve kuruluşlarla yapılan bilgi alışverişini de içermektedir.

 1. Haklarınız ve Başvuruda Bulunma

Altaş Otelcilik tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Altaş Otelcilik’e başvurmak sureti ile her zaman;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiğini ve verilerinizin o amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alma ve söz konusu bilgilerin yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının artık ortadan kalkmış olduğunu düşünüyorsanız söz konusu bilgilerin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin otomatik araçlarla işlenmesinin sizin için doğurduğu olumsuz sonuçlara itiraz etme ve
 • Verilerinizin yasal olmayan yollarla işlenmesinin sonucu olarak maruz kaldığınız zarar ziyanın tazmin edilmesini talep etme haklarını kullanmaya haiz olduğunuzu belirtmek isteriz.

Başvurularınızı Bizlere işbu Aydınlatma Metni’nin sonunda belirtilen iletişim bilgileri vasıtası ile iletebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin Saklanması

Altaş Otelcilik aşağıda belirtilen veri işleme faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizi işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak ve herhalde mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreyi takip eden ilk periyodik imha tarihine kadar muhafaza edilecektir.

Veri İşleme Aktivitesi Saklama Süresi
Kimlik bilgileri (Ad-Soyad, T.C. Kimlik No, Pasaport No, Doğum Tarihi, Cinsiyet Bilgisi vb.) Kayıt oluşturma tarihinden itibaren 10 yıl
İletişim Bilgileri (Adres, Telefon ve Fax Numarası, e-posta adresi v.b) Kayıt oluşturma tarihinden itibaren 10 yıl
Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf, Kamera Kayıtları, ses kayıtları v.b.) Kayıt oluşturma tarihinden itibaren 30 gün
Mali Kayıtlar (Fatura Bilgileri, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Banka Bilgileri) Kayıt oluşturma tarihinden itibaren 10 yıl
Tesislere giriş çıkış bilgileri ve araç bilgileri Kayıt oluşturma tarihinden itibaren 10 yıl
Müşteri Şikayet Değerlendirme İşlemleri Kayıt oluşturma tarihinden itibaren 10 yıl.
Siparişlerin Sisteme Girişi Kayıt oluşturma tarihinden itibaren 10 yıl

 

Tarafımızca muhafaza edilmekte olan verileriniz sizlerden gelecek talep üzerine veya en geç yukarıda belirtilen sürelerin sonunda ilgili mevzuata uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Yasal yükümlülüklerimiz gereğince silinmesini talep ettiğiniz kişisel verilerinizi saklama hakkı saklıdır.

 1. Bilgilerin Güvenliği ve Veri Bütünlüğü

Kişisel verilerinizin, özellikle işleme süreci verilerin bir ağ üzerinden iletimini içerdiğinde yanlışlıkla veya kanuna aykırı şekilde tahrip edilmesi, kaybedilmesi, değiştirilmesi, yetkisiz kullanımı, ifşa edilmesi, erişilmesi ve diğer tüm kanuna aykırı işleme faaliyetleri ve amacı dışında kullanılmasına karşı korumak için uygun teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

 

Altaş Otelcilik, kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi ile ilgili olarak üçüncü taraf veri işleyenlerle birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Altaş Otelcilik tarafından görevlendirilen herhangi bir üçüncü taraf veri işleyen, kişisel verilerinizin işlenmesi görevini sadece Altaş Otelcilik’in talimatlarına göre üstlenecek ve kişisel verilerinizi işlerken gerekli güvenlik prosedürlerine sözleşme uyarınca bağlı kalmakla yükümlü olacaktır.

 1. Olası Değişiklikler

Altaş Otelcilik gizlilik ve veri korumanın temel ilkelerine bağlı kalmaya söz verir. Bu nedenle Aydınlatma Metnimizi güncel ve gizlilik ve veri koruma ilkeleriyle uyumlu durumda tutmak için düzenli aralıklarla gözden geçiriyoruz. Bu Aydınlatma Metni, internetle ilgili yeni gelişmeler ve yürürlükteki mevzuata her an uyumlu kalmak amacıyla zaman zaman değiştirilebilir. Aydınlatma Metnimizde yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin güncel bir sürümüyle birlikte internet sitemizde veya e-posta yoluyla herkese ilan edilecektir.

 1. İletişim Bilgileri

Kişisel verilerinizin işlenmesi veya Aydınlatma Metni’ne ilişkin tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ticari Unvan  : ALTAŞ OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No       : 0059032213400010

Adres              : Küçükbakkalköy Mah. Ebedi Sok. No:16 Ataşehir İstanbul

Telefon           : (0216) 469 24 34

 

 

 

 

İsim / Soyisim:

Tarih:

İmza: